Zadzwoń: 33 480 25 25 | Email: kontakt@ideapv.pl

AGROENERGIA

Program Agroenergia

Beneficjenci:

Program skierowany jest do osób, które chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii. O dofinansowanie w ramach programu Agroenergia mogą starać się:

  • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
  • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).
Agroenergia-dofinansowanie oze dla rolnictwa
koszty kwalifikowane Agroenergia.

Dofinansowanie jest wypłacane po zakończeniu inwestycji-wypłacane jest jako refundacja poniesionych kosztów. W przypadku mikroinstalacji, inwestycję uznane jest za zakończoną wtedy, gdy jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej oraz zawarta jest umowa kompleksowa z Zakładem Energetycznym. W przypadku pomp ciepła magazynów energii oraz systemów off-grid- poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Dofinansowaniu podlegają jedynie nowo powstałe instalacje. Nie można uzyskać dofinansowania na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Dotację nie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, nie można korzystać z innych programów wsparcia (Dotacji Mój Prąd, Czyste Powietrze).

Inwestycja nie może zostać zrealizowana przed wypełnieniem wniosku o dotację z programu.

Budżet całego programu wyniesie 200 mln złotych, a sam nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Koszt instalacji fotowoltaicznej, instalacji hybrydowej może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych dla domów jednorodzinnych. Gospodarstwa rolne charakteryzują się dużo większym zapotrzebowaniem na energie elektryczną, a to wiąże zakupem większej instalacji fotowoltaicznej. Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych, warto postawić na rozwiązania wydajniejsze, które będą gwarantować bezawaryjną pracę całego systemu.

W ramach programu Agroenergia nabór wniosków trwa od 1.06 2021 do 30.06.2027. Poniesione koszty kwalifikowane przed datą rozpoczęcia naboru nie będą brane przy wypłacie środków z programu.
Koszty kwalifikowane to środki trwałe, sprzęt oraz wyposażenie (urządzenia, montaż oraz odbiór instalacji objętych przedsięwzięciem). Nie kwalifikują się tu środki trwałe nabyte w formie leasingu.
W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikują się koszty podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego.

Po więcej informacji zapraszamy do strony:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/czesc-1/

Znajdą tam też Państwo pełen regulamin Programu Agroenergia.