Zadzwoń: 33 480 25 25 | Email: kontakt@ideapv.pl

AGROENERGIA 2020

Program Agroenergia 2020

Beneficjenci:
Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.
Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z)

Sprawdź Regulamin programu Agroenergia 2020

Możliwość dotacji na hybrydę; pompa ciepła +PV. Dodatkowo 10 tys na samą pompę ciepła.

Intensywność dofinansowania 10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000 zł 30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000 zł

Do określenia dotacji liczy się moc pompy, a przy hybrydzie suma pompa +PV

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć:
Instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.
W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej.
Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.

Najważniejsze warunki dofinansowania:
Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.
Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.