Czyste Powietrze Plus

Wprowadzone zmiany w Programie „Czyste Powietrze Plus” od 15.07.2022 r.

– Opcja prefinansowania czyli wypłatę środków przez WFOŚiGW na rachunek bankowy wykonawcy.

– Kwota dotacji dla poziomów podwyższonego i najwyższego została zwiększona o 10 000 zł czyli korzystając z tych form dotacji możemy uzyskać odpowiednio do 47 000 zł oraz do 79 000 zł.

LpZakres przedsięwzięciaPrzedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznejPrzedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną
Dla zadań z wymianą źródła ciepłaDemontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe ora zakup i montaż wszystkich elementów z pozostałych części ProgramuPOZIOM PODWYŻSZONY  32 000 zł  Z prefinansowaniem  42 000 zł   POZIOM  NAJWYŻSZY 60 000 zł Z prefinansowaniem 70 000 złPOZIOM PODWYŻSZONY  37 000 zł  Z prefinansowaniem  47 000 zł   POZIOM  NAJWYŻSZY 69 000 zł Z prefinansowaniem 79 000 zł
Dla zadań bez wymiany źródła ciepłaPrzedsięwzięcie dla nieruchomości posiadającej źródło ciepła zgodne z warunkami Programu. Termomodernizacja budynkuPOZIOM PODWYŻSZONY 15 000 zł Z prefinansowaniem 25 000 zł POZIOM NAJWYŻSZY 30 000 zł Z prefinansowaniem 40 000 złNie dotyczy

4 podstawowe informacje

1.  Warunek przyznania dofinansowania „Czyste Powietrze Plus” od 15.07.2022 r.

Wystarczy, że we wniosku zaznaczymy opcję prefinansowania i przedstawimy umowę z wykonawcą a zaliczkę dla wykonawcy wpłaci za Ciebie urząd. Oczywiście trzeba też spełnić pozostałe warunki programu, które obowiązywały do tej pory.

Firma IdeaPV przeprowadzi Cię przez cały proces uzyskania dofinansowania. Korzystając z pomocy naszych wyspecjalizowanych doradców otrzymasz gotowe dokumenty do złożenia w funduszu. Pomożemy również w uzyskaniu jak najwyższej kwoty.

2. Kiedy i jaka zaliczka będzie wypłacana dla wykonawcy?

Wniosek zostanie rozpatrzony do 14 dni od daty jego złożenia i maksymalnie 50% przyznanej kwoty dofinansowania trafi na konto wykonawcy jako zaliczka.
Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. Pozostała część dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy, po zrealizowaniu zakresu z umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność.

3. Beneficjenci

– Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą

4. Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.
(18 m-cy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie)

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! ODDZWONIMY W CIĄGU 24 GODZIN.

Zacznij dbać z nami o środowisko
i o swój portfel.

DORADCA W TWOIM REGIONIE!
UMÓW SIĘ NA ROZMOWĘ
I UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI.

    Czym jesteś zainteresowany?