Nowe przepisy dotyczące prosumentów

Nadchodzą zmiany w sposobie rozliczania prosumentów. Obecny będzie obowiązywał do 1 kwietnia 2022 r*. Nową ustawę uchwalił Sejm, a nad ewentualnymi poprawkami pracuje Senat. Forma rozliczenia energii zmieni się na sprzedażowy system rozliczenia prosumentów, tzw. Nett-billing.

Zapis w ustawie z dnia 20.05.2015 r. o odnawialnych źródłach energii mówi, że prosument to odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji nieprzekraczającej 50 kWp.

Zgodnie z nim za prosumentów możemy uznać również firmy. Przy produkcji własnej energii nadwyżki możemy rozliczyć w formie upustów. Za 1 kWh energii zmagazynowanej w sieci możemy uzyskać 0,8 kWh przy instalacjach do 10 kWp. W przypadku instalacji pomiędzy 10 kWp a 50 kWp za 1 kWh energii oddanej odbierzemy 0,7 kWh.

Jakie korzyści niesie się ze sobą obecny system rozliczeń?

Możliwość korzystania z nadwyżek energii wyprodukowanych przez instalacje w lecie w miesiącach o mniejszym nasłonecznieniu.

Montaż instalacji fotowoltaicznej to inwestycja, która zwraca się nawet do 5 lat, biorąc pod uwagę rosnące ceny prądu może być to znacznie krótszy czas!

Nett-billing — nowy system rozliczeń

Każda osoba zostająca prosumentem po 1 kwietnia 2022 r. będzie posiadać własny depozyt środków. Odbiorca za wprowadzoną energię nie będzie płacić podatku VAT ani PIT. Przy odbiorze energii z sieci zapłaci opłaty dystrybucyjne, opłatę OZE i kogeneracyjną, akcyzę VAT.

W ramach net-billingu energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą, zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku dnia następnego. Podstawą rozliczeń będzie depozyt prosumencki, czyli konto prosumenckie prowadzone przez sprzedawcę energii, które będzie zasilane wartością energii elektrycznej. Za energię elektryczną pobraną z sieci prosument będzie płacił według stawek operatora. Wykorzystanie depozytu prosumenckiego będzie możliwe w okresie 12 miesięcy kalendarzowych, a jeśli nie zostanie on w całości zużyty, to pozostała część będzie zwrócona prosumentowi do końca 13. miesiąca. Zwrotowi może podlegać do 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w danym miesiącu kalendarzowym, ze względu na przepisy dotyczące pomocy publicznej.

Podejmij decyzję i zapewnij bezpieczeństwo od rosnących cen prądu sobie i swoim bliskim.

Napisz lub zadzwoń i umów się na spotkanie z naszym doradcą, który pomoże dobrać moc instalacji fotowoltaicznej do Twoich potrzeb.

* Zmiany zostały skierowane do pracy w komisjach senackich, podana data jest szacunkowa. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! ODDZWONIMY W CIĄGU 24 GODZIN.

Zacznij dbać z nami o środowisko
i o swój portfel.

DORADCA W TWOIM REGIONIE!
UMÓW SIĘ NA ROZMOWĘ
I UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI.

    Czym jesteś zainteresowany?