Zadzwoń: 33 480 25 25 | Email: kontakt@ideapv.pl

Dotacje OZE
Twój sposób na oszczędności

Mój prąd

Program “Mój Prąd” to dotacja dla osób fizycznych z sektora prywatnego, które zdecydowały się zainwestować w instalacje fotowoltaiczne. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów przedsięwzięcia i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte systemy od 2 do 10 kW mocy zainstalowanej. Instrument ten ma na celu promocję polityki prosumenckiej, a w konsekwencji dalszy rozwój energetyki odnawialnej. Budżet przewidzianych dotacji OZE objętych inicjatywą wynosi nawet do miliarda złotych.

Ulga termomodernizacyjna

Należy do grupy preferencji podatkowych, które premiować mają wszelkie inwestycje związane z poprawą gospodarki cieplnej w domkach jednorodzinnych. Ulga termomodernizacyjna uwzględnia również całkowitą lub częściową zmianę sposobu pozyskiwania energii na źródła odnawialne (np. panele fotowoltaiczne). Szczegółowy wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją tego typu przedsięwzięć został zawarty w Dzienniku Ustaw, a konkretnie w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018.

Czyste powietrze

Inicjatywa ma na celu ograniczenie wykorzystania przestarzałych i nieefektywnych form ogrzewania oraz niskiej jakości paliwa. Program “Czyste Powietrze” premiuje przede wszystkim odnawialne źródła energii, takie jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne, które prowadzą do redukcji emisji szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń. Dofinansowaniem objęty jest także demontaż starych systemów grzewczych zasilanych paliwami stałymi, jak również zakup i instalacja ich ekologicznych odpowiedników.

Premia termomodernizacyjna

Instrument finansowy mający na celu refundację kosztów wynikających z inwestycji ukierunkowanych na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych obiektu, przede wszystkim poprzez zmniejszenie zużycia energii. Od 12 kwietnia 2020 obiekty, w których zamontowane zostały panele fotowoltaiczne, lub też inne odnawialne źródła energii, obejmuje wyższa premia termomodernizacyjna, wynosząca 21% kosztów całego przedsięwzięcia. Właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych mogą po nią sięgnąć nawet przy instalacji słonecznej o mocy do 50 kW.

Agroenergia 2020

Instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych
potrzeb energetycznych Wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW.
W ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może
podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej.
Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.