Program rządowy
„Agroenergia”

Beneficjenci

Program skierowany jest do osób, które chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii. O dofinansowanie w ramach programu „Agroenergia” mogą się starać:

  • osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha, prowadzące osobiście gospodarstwo rolne przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku;
  • osoby prawne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha, przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzące działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z, z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni, lub 01.63.Z).

Dofinansowanie jest wypłacane po zakończeniu inwestycji – jako refundacja poniesionych kosztów. W przypadku mikroinstalacji inwestycję uznaje się za zakończoną po przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej oraz zawarciu kompleksowej umowy z zakładem energetycznym. W przypadku pomp ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid – po uzyskaniu protokołu odbioru.

Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Dofinansowaniu podlegają jedynie nowo powstałe instalacje. Nie można uzyskać dofinansowania na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Dotacji nie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, nie można też korzystać z innych programów wsparcia („Mój Prąd”, „Czyste Powietrze”). Nie można rozpocząć inwestycji przed wypełnieniem wniosku o dotację z programu.

Budżet całego programu wyniesie 200 mln złotych, a sam nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Koszt instalacji fotowoltaicznej, instalacji hybrydowej może wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych dla domów jednorodzinnych. Gospodarstwa rolne charakteryzują się dużo większym zapotrzebowaniem na energie elektrycz- ną, a to wiąże zakupem większej instalacji fotowoltaicz- nej. Decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych, warto postawić na rozwiązania wydajniejsze, które będą gwarantować bezawaryjną pracę całego systemu.

Moc instalacji fotowoltaicznej (kW)Dofinansowanie w formie dotacji
Procentowy udział w kosztach kwalifikowanychNie więcej niż (zł)
10 do 30 kWDo 25%15 000
Powyżej 30 do 50kWDo 13%25 000

W ramach programu Agroenergia nabór wniosków trwa
od 1.06 2021 do 30.06.2027. Poniesione koszty kwalifikowane przed datą rozpoczęcia naboru nie będą brane przy
wypłacie środków z programu.
Koszty kwalifikowane to środki trwałe, sprzęt oraz wyposażenie (urządzenia, montaż oraz odbiór instalacji objętych przedsięwzięciem). Nie kwalifikują się tu środki trwałe nabyte w formie leasingu.
W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikują się koszty podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu ener- getycznego.

OFICJALNA STRONA PROGRAMU


Znajdą tam też Państwo pełen regulamin
Programu Agroenergia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! ODDZWONIMY W CIĄGU 24 GODZIN.

ZACZNIJ OSZCZĘDZAĆ JUŻ DZIŚ
I OTRZYMAJ DOTACJĘ!

DORADCA W TWOIM REGIONIE!
UMÓW SIĘ NA ROZMOWĘ
I UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI.

    Czym jesteś zainteresowany?