Premia termomodernizacyjna

12 kwietnia 2020 r. zmieniła się ustawa, co skutkuje wyższą premią termomodernizacyjną za montaż w budynkach odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych. Premia wyniesie 21% kosztów przedsięwzięcia. Właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych mogą po nią sięgnąć nawet przy instalacji słonecznej o mocy do 50 kW.

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.:

  • osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych).

Przeznaczenie środków

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora.
Przysługuje tylko osobom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków.

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi:

  • 16% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
  • 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z montażem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE);
  • dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów realizacji termomodernizacji budynków z tzw. wielkiej płyty wraz z ich wzmocnieniem.

Proces uzyskania premii

Podstawowym warunkiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt jest konieczny do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, stanowi także założenia do projektu budowlanego przedsięwzięcia. Audyt składa się wraz z wnioskiem kredytowym w banku, który podpisał umowę z BGK. Po zawarciu warunkowej umowy kredytu bank przesyła ją do BGK wraz z wnioskiem inwestora o przyznanie premii termomodernizacyjnej oraz wynikami audytem. BGK zleca weryfikację audytu energetycznego innym podmiotom i na tej podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu premii (bądź jej odmowie) oraz jej wysokości. Kredyt jest uruchamiany pod warunkiem przyznania premii. W dniu uruchomienia pierwszej transzy inwestor płaci prowizję w wysokości 0,6% premii termomodernizacyjnej. Trzeba pamiętać, że zmiana kwoty kredytu czy zakresu przedsięwzięcia wiąże się z ponownym przejściem całej procedury. Sama premia wpływa na konto dopiero, gdy przedsięwzięcie zostanie ukończone w terminie – musi to potwierdzić bank, projektant i inspektor nadzoru. BGK ma na wypłatę 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia z banku kredytującego. Bank zalicza premię termomodernizacyjną przekazaną przez BGK na spłatę kredytu wykorzystanego przez inwestora.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! ODDZWONIMY W CIĄGU 24 GODZIN.

ZACZNIJ OSZCZĘDZAĆ JUŻ DZIŚ
I OTRZYMAJ DOTACJĘ!

DORADCA W TWOIM REGIONIE!
UMÓW SIĘ NA ROZMOWĘ
I UZYSKAJ WIĘCEJ INFORMACJI.

    Czym jesteś zainteresowany?