Serwis gwarancyjny IDEA PV

Drodzy klienci, poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o gwarancjach i sposobie składania reklamacji.

Warunki gwarancji oraz sposób składania reklamacji regulują karty gwarancyjne producenta, przy czym inwestor zobowiązany jest zgłaszać usterki maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od ich wystąpienia w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty e-mail na adres: serwis@ideapv.pl (lub przez formularz kontaktowy). Warunkiem ważności gwarancji i rękojmi jest przestrzeganie postanowień zawartych w instrukcji obsługi systemu i kartach gwarancyjnych komponentów przez cały okres użytkowania systemu, począwszy od dnia jego montażu.

Gwarancją lub rękojmią nie są objęte uszkodzenia i wady systemu wynikające m.in. z:

  • eksploatacji systemu przez inwestora w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
  • niestosowania się przez inwestora do instrukcji obsługi systemu;
  • uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub osoby trzeciej;
  • przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez podmioty inne niż wykonawca;
  • uszkodzeń mechanicznych systemu spowodowanych przez zwierzęta, spadające przedmioty oraz jakiekolwiek inne okoliczności niezawinione przez wykonawcę.

Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad fizycznych systemu w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia wady przez inwestora.

Staramy się sprostać wymaganiom naszych klientów, dlatego oferujemy serwis instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła i kotłów grzewczych gwarancyjny i pogwarancyjny. Dodatkowo usługę rozszerzamy o klientów, u których nie montowaliśmy systemu PV – zapewniamy przeglądy, pomiary etc.

FORMULARZ
ZGŁOSZENIA
REKLAMACJI

ZGŁOŚ REKLAMACJĘ.